Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo chuyên đề công tác nữ công và khen thưởng phong trào "GVN,ĐVN"; triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì bình đẳng giới năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo chuyên đề công tác nữ công và khen thưởng phong trào "GVN,ĐVN"; triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì bình đẳng giới năm 2019
Số hiệu văn bản 490/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 30/09/2019
Ngày ban hành 30/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức