Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thứ sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tên văn bản Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website 2019
Số hiệu văn bản 488/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 27/09/2019
Ngày ban hành 27/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức