Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Tên văn bản Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Số hiệu văn bản 444 /HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 03/09/2019
Ngày ban hành 03/09/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy