Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Thứ ba, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 04/2014/TTBLĐTBXH Ngày có hiệu lực 12/02/2014
Ngày ban hành 12/02/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Người ký Bùi Hồng Lĩnh