Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Tên văn bản Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Truyền thông Công đoàn Công Thương Việt Nam 2019
Số hiệu văn bản 297/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/06/2019
Ngày ban hành 10/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn