Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019
Số hiệu văn bản 279/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 30/05/2019
Ngày ban hành 30/05/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn