Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số hiệu văn bản 249/CĐCT-VP Ngày có hiệu lực 17/05/2019
Ngày ban hành 17/05/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn