Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 các chức danh UV BCH, UV BTV, Trưởng ban, Phó trưởng ban CĐCTVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 nhiệm kỳ 2018-2023 các chức danh UV BCH, UV BTV, Trưởng ban, Phó trưởng ban CĐCTVN
Số hiệu văn bản 114/QĐ-CĐCT Ngày có hiệu lực 08/05/2019
Ngày ban hành 08/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy