Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo công tác tháng 4 năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo công tác tháng 4 năm 2019
Số hiệu văn bản 190/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 23/04/2019
Ngày ban hành 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn