Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, DS-GĐ-TE năm 2019
Số hiệu văn bản 160/CĐCT-NC Ngày có hiệu lực 09/04/2019
Ngày ban hành 09/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức