Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2018 và chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác xã hội năm 2018 và chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019
Số hiệu văn bản 117/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 14/03/2019
Ngày ban hành 14/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc