Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019
Số hiệu văn bản 116/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 14/03/2019
Ngày ban hành 14/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn