Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Hướng dẫn kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp năm 2018
Tải file Download 
Mô tả Hướng dẫn kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp năm 2018
Số hiệu văn bản 93 CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 27/02/2019
Ngày ban hành 27/02/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc