Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo công tác tháng 02 năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo công tác tháng 02 năm 2019
Số hiệu văn bản 91/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 22/02/2019
Ngày ban hành 22/02/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn