Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2019
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCT năm 2018 và chương trình công tác năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCT năm 2018 và chương trình công tá năm 2019
Số hiệu văn bản 59/BC-UBKT Ngày có hiệu lực 25/01/2019
Ngày ban hành 25/01/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Phương Nam