Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019
Tên văn bản Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, của CĐCTVN năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, của CĐCTVN năm 2019
Số hiệu văn bản 38/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 14/01/2019
Ngày ban hành 14/01/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc