Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức CĐCTVN năm 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông báo Kết quả điểm thi tuyển công chức CĐCTVN năm 2018
Số hiệu văn bản 642/TB-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/12/2018
Ngày ban hành 10/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy