Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019
Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Số hiệu văn bản 598/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 14/11/2018
Ngày ban hành 14/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn