Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc ủng hộ hoạt động xã hội của ngành Công Thương năm 2018
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc ủng hộ hoạt động xã hội của ngành Công Thương năm 2018
Số hiệu văn bản 567/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 30/10/2018
Ngày ban hành 30/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc