Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Thứ tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Số hiệu văn bản 559/CĐCT-UBKT Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Ngày ban hành 29/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Phương Nam