Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018
Tải file Download 
Mô tả Công văn về việc báo cáo xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2018
Số hiệu văn bản 540/CĐCT-ToC Ngày có hiệu lực 15/10/2018
Ngày ban hành 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy