Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc tuyên truyền Ngày Pháp luật trong tháng, tuần cao điểm
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc tuyên truyền Ngày Pháp luật trong tháng, tuần cao điểm
Số hiệu văn bản 511/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 01/10/2018
Ngày ban hành 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn