Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Công văn về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Số hiệu văn bản 462/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 10/09/2018
Ngày ban hành 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn