Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo công tác tháng 7 năm 2018 của Công đoàn Công Thương Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo công tác tháng 7 năm 2018 của Công đoàn Công Thương Việt Nam
Số hiệu văn bản 342/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 20/07/2018
Ngày ban hành 20/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn