Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018
Số hiệu văn bản 338/BC-UBKT Ngày có hiệu lực 20/07/2018
Ngày ban hành 20/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Nguyễn Thị Phương Nam