Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Công văn về công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT liên quan đến công nhân
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn về công tác tuyên truyền và xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT liên quan đến công nhân
Số hiệu văn bản 294/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 20/06/2018
Ngày ban hành 20/06/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy