Thứ hai, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Thứ hai, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số hiệu văn bản 102/2013/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 11/01/2013
Ngày ban hành 05/09/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng