Thứ hai, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Thứ hai, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Thông báo về phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 41/TB-TLĐ Ngày có hiệu lực 11/03/2015
Ngày ban hành 11/03/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng