Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Luật Công đoàn 2012
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 12/2012/QH13 Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Ngày ban hành 20/06/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng