Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Tên văn bản Triển khai phần mềm Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Triển khai phần mềm Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
Số hiệu văn bản 84/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 10/03/2021
Ngày ban hành 10/03/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc