Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Tên văn bản Hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 83/HD-CĐCT Ngày có hiệu lực 10/03/2021
Ngày ban hành 10/03/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy