Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy, ngày 27 tháng 02 năm 2021
Tên văn bản Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Số hiệu văn bản 55/CĐCT-CSPL Ngày có hiệu lực 04/02/2021
Ngày ban hành 04/02/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy