Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Chủ nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021
Tên văn bản Viết bài tham gia cuộc thi "Vòng tay công đoàn"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Viết bài tham gia cuộc thi "Vòng tay công đoàn"
Số hiệu văn bản 555/CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 17/12/2020
Ngày ban hành 17/12/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn