banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Công đoàn Công Thương Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật lúc 10:45 ngày 18/03/2024
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; những năm qua các cấp Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng: Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Luật thi đua, Khen thưởng 2003, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp… Qua đó,công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh của tỉnh nhà. Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Công đoàn trong ngành tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương và lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong các Cụm thi đua 
Hằng năm đã chỉ đạo thành lập các cụm thi đua cho các CĐCS trực thuộc, tại các cụm thi đua phân rõ cụm trưởng, cụm phó. Ở mỗi cụm đều có các loại hình CĐCS khác nhau để tạo tính tương đồng, sự cạnh tranh lành mạnh trong các cụm thi đua. Từ đó tạo nền nếp trong sinh hoạt, giúp các đơn vị, thành viên trong cụm thi đua tích cực hưởng ứng và thực hiện.Cùng với đó, ngành đã triển khai chỉ đạo các cụm thi đua ký giao ước thi đua với nhau, cam kết cùng thực hiện các nội dung giao ước thi đua của Công đoàn ngành. Phân công Thường trực Công đoàn ngành trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua hằng năm. Khi thực hiện các phong trào thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành đều xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể. Từ đó chỉ đạo các CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức lễ phát động và ký giao ước thi đua tại đơn vị. Để sát sao hơn, Công đoàn ngành cử cán bộ chuyên trách chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS từ quá trình xây dựng kế hoạch đến quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị. Từ đó xây dựng các mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và lựa chọn các mô hình đó để nhân rộng tại các đơn vị khác, tạo tính lan tỏa cho các phong trào thi đua.Sau mỗi phong trào thi đua, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để sau đó chỉ đạo sát hơn, kết quả tốt hơn. Đặc biệt là kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại cơ sở và tại mỗi cụm thi đua nhằm tôn vinh, khích lệ, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được.
Trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 cho cho đoàn viên,công nhân lao động Viên Hữu Thái, Công ty cổ phần giấy Lam Sơn
Trong năm 2023, các cấp công đoàn ngành đã đổ mới, sáng tạo và triển khai hiệu quả  các phong trào thi đua trong CNVCLĐ “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”;“Năng suất, chất lượng, hạ giá thành, vì người tiêu dùng”; “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”,“Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. Các phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật“, phong trào thi đua “CNVCLĐ ngành Công Thương chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh , thịnh vương” giai đoạn 2021-2030;  phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNLĐ..Các phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và phong trào thực hiện cuộc vận động người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu...
Đồng chí Mai Bá Nam,Phó Chủ tịch LĐLĐ tinh và đồng chí Lê Trọng Hân, Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc  năm 2023
Kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2023: Công đoàn ngành hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao; Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”  do Tổng LĐLĐ Việt Nam đạt : 615/ 510 sáng kiến =120,5% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao. Có 02 sáng kiến được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 01 cá nhân được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Có 01 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; có 192 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023 Công đoàn ngành Công Thương  có 01 Công nhân lao động đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi xứ Thanh”, có 10 công nhân đạt danh hiệu “ Công nhân giỏi ngành Công Thương”  và có 05 công chức đạt danh hiệu “ Công chức, viên chức, lao động tiêu biểu ngành Công Thương”; Có 01 tập thể  và 04 cá nhân được Tổng LDDLDDVN tặng Bằng khen; Có 6 tập thể và 7 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; Có 02 tập thể và 04 cá nhân được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen; có 12 tập thể và 20 cá nhân được Công đoàn ngành Công Thương tặng giấy khen; Có 45 tập thể và 328 cá nhân được BCH Công đoàn cơ sở tặng giấy khen; Năm 2023 Công đoàn ngành được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Đồng chí Mai Bá Nam,Phó Chủ tịch LĐLĐ tinh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của LĐLĐ tỉnh cho lãnh đạo Thường trực Công đoàn ngành Công Thương.
Phát huy những kết quả đạt được trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua; kết hợp những kinh nghiệm quý tổng kết từ các phong trào thi đua qua các thời kỳ, phương pháp và quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng với những giải pháp được đúc kết từ thực tiễn ở các cấp công đoàn. Trong năm 2024, các cấp công đoàn ngành Công Thương cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:
Một là: Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCC,VCLĐ về tầm quan trọng và mục đích ý nghĩa của thi đua, thi đua và khen thưởng; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật thi đua, Khen thưởng 2003, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Quyết định 1786/QĐ-TLĐ, ngày 13/12/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN; Nghị quyết 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020  của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.
Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hinh thức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong Cán bộ, CCVCLĐ; căn cứ vào đặc điểm,tình hình của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn cần xây dựng nội dung, hình thức tổ chức phát động các phong trào thi đua cho phù hợp và hiệu quả. Trong đó  tập trung vào các phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hướng Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021 – 2030; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, “Xanh,sạch, đẹp,bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,” Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.. gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các cấp, các ngành phát động.
Ba là: Phát động và tổ chức tốt các đợt thi đua gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đơn vị. Các cấp công đoàn trong ngành chỉ phát động phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức phong trào. Trong đó nội dung quan trọng nhất để tổ chức phong trào thi đua hiện nay là phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cấp trên, của ngành, địa phương, đơn vị,để đề ra các phong trào thi đua hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm hoặc từng thời điểm cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với quy định mới của Nhà nước và của công đoàn cấp trên.
Bốn là: Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả,các cấp công đoàn cần coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình và có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chú trọng xây dựng mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Công đoàn cơ sở trực thuộc để đề xuất tôn vinh,khen thưởng.
Năm là: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua; khen thưởng đúng thành tích, đúng người, đúng việc, đúng quy trình. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua, vì vậy công đoàn ngành và các CĐCS cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục; qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiêm tốt để bồi dưỡng, nhân ra diện rộng trong toàn ngành.
Phạm Ngọc Điệp