banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
CĐ ngành Công Thương và CĐ ngành Xây Dựng phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Cập nhật lúc 07:53 ngày 21/03/2024
Nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức cơ bản về kỹ năng hoạt động Công đoàn và phương pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cho cán bộ chủ chốt các CĐCS sau Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động về Luật số 10/2022/ QH 15, ngày 10/11/2022 của Quốc Hội khóa XV, về Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Sáng ngày 12/3/2024, Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa và Công đoàn ngành Xây Dựng đã phối hợp tổ chức Lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Về dự chỉ đạo và truyền đạt tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Lê Chung Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
Về phía CĐ Ngành Công Thương và CĐ Ngành Xây Dựng Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn Ngành;  Các Đ/C Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc. 
Đ.c Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch CĐN Công Thương Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp tập huấn  bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Toàn cảnh hội nghị lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban chính sách Pháp luật & Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Đồng chí Lê Chung Văn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh,truyền đạt Chuyên đề một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Điệp Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa, nhấn mạnh những nội dung chuyên đề mà các đồng chí học viên được truyền đạt tại lớp tập huấn hôm nay rất quan trọng và thiết thực đối với các hoạt động của tổ chức công đoàn nhất là đối với cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở. Đồng chí đề nghị, các học viên tham dự lớp tập huấn, bằng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn đã được trang bị, khi trở về đơn vị, hãy về vận dụng một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả tại các công đoàn cơ sở; Để đưa hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị ngày càng khởi sắc, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động.
Trong khuôn khổ hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật & quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020  của Chính phủ “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động” và thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp được quy định tại Bộ luật lao động 2019; Đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện dân chủ ở cơ sở (Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại trong doanh nghiệp; Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; quy chế phối hợp…) ; cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Lê Chung Văn, Ủy viên BTV,Trưởng banTổ chức LĐLĐ tỉnh giới thiệu về Công đoàn Việt Nam; Kỹ năng và phương pháp hoạt động Công đoàn;Hướng dẫn nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh; Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động; Hướng dẫn một số biểu mẫu.
Với tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức công đoàn, các học viên tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đã thực hiện nghiêm túc các quy định của ban tổ chức lớp học đề ra; không nói chuyện, làm việc riêng, không bỏ về giữa chừng,; ghi chép và tiếp thu đầy đủ những  năng cơ bản về nghiêp vụ cán bộ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và  Luật số 10/2022/ QH 15, ngày 10/11/2022 của Quốc Hội khóa XV, về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
            Phạm Ngọc Điệp