banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tập huấn công tác bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 01:44 ngày 21/10/2022
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, trong hai ngày 18,19/10/2022 tại Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên.
Đ/c Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban QHLĐ - Tổng Liên đoàn phát biểu chỉ đạo
Tham dự Hội nghị có Đ/c Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban QHLĐ - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng đại diện Văn phòng, Ban CSPL&QHLĐ, Ban TG-NC CĐCTVN; Lãnh đạo Công đoàn Tcty Thép Việt Nam, Công đoàn Tcty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam. 
Tại buổi tập huấn, 130 cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên đã được giảng viên phổ biến các chuyên đề: Những điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020 và công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Những nội dung cơ bản về ATVSLĐ, các chính sách pháp luật có liên quan, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ NLĐ; trách nhiệm của CĐCS và mạng lưới ATVS viên trong việc bảo vệ môi trường, nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh…
Qua buổi tập huấn, cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên sẽ vận dụng các kiến thức tiếp thu được vào điều kiện thực tế của công ty, tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Kết thúc khóa tập huấn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao giấy chứng nhận về công tác bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động cho các học viên tham gia khoá học.
Một số hình ảnh

 
Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại lớp tập huấn
Đ/c Đỗ Việt Đức, Cán bộ Ban QHLĐ - Tổng Liên đoàn trình bày chuyên đề: Những nội dung cơ bản về ATVSLĐ, các chính sách pháp luật có liên quan
Tiến sỹ Phạm Hương Quỳnh, Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội báo cáo chuyên đề: Những điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020 và công tác bảo vệ môi trường hiện nay
Cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên lắng nghe nội dung tại lớp tập huấn
Thanh Thái