banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Chính sách pháp luật, ATVSLĐ

Hàng trăm nghìn người lao động ngành Công Thương được hưởng lợi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên

Hàng trăm nghìn người lao động ngành Công Thương được hưởng lợi từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên

Các cấp công đoàn còn tổ chức tiêu thụ các sản phẩm giữa các đơn vị trong Ngành với mức giá có lợi nhất cho người lao động.  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Sát cánh cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Sát cánh cùng người lao động

CĐCTVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021  
Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Công đoàn Công Thương VN hỗ trợ 944 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19

CĐCTVN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19  
Ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan cam kết thực hiện đúng việc ưu đãi, hỗ trợ, giảm giá các sản phẩm sữa của mình  
Công ty Rạng Đông giảm 20% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Công ty Rạng Đông giảm 20% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Rạng Đông và Công đoàn Công Thương có hiệu lực trong thời gian 4 năm.  
Lao động ngành Công Thương: Thiết thực hành động, đảm bảo an toàn

Lao động ngành Công Thương: Thiết thực hành động, đảm bảo an toàn

CĐ ngành Công Thương cũng đã phối hợp với chuyên môn triển khai, phát động phong trào, tổ chức đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ