banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Phụ nữ ngành Công Thương với phong trào thi đua "giỏi việc nước- đảm việc nhà"
Cập nhật lúc 02:06 ngày 21/03/2023
Năm 2022, các cấp công đoàn ngành Công Thương đã có trên 95% nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Vừa qua, tại Hà Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết, biểu dương khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022; Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
Trên 95% nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu thi đua “2 giỏi”
Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động đã được Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khoá VIII) phát động năm 1989. Từ đó đến phong nay, trào đã được duy trì và phát triển, tập hợp và thu hút đông đảo lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị, các thành phần kinh tế tham gia, phong trào và đạt được hiệu quả thiết thực, thật sự trở nên gần gũi và là mục tiêu phấn đấu của mỗi nữ công nhân, viên chức, lao động góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đ.c Phan Văn Bản - Chủ tịch CĐCTVN phát biểu tại Hội nghị 
Với tổng số nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trực thuộc hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam chiếm tỷ lệ 30%, công tác nữ công luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn trong ngành Công Thương đã vận dụng linh hoạt những nội dung của phong trào thi đua chung do Công đoàn phát động như thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng kiến, tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” vào nội dung của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Thông qua hoạt động của phong trào, trình độ chị em từng bước được nâng lên về mọi mặt cả chuyên môn, tay nghề, trình độ quản lý và kiến thức xã hội, nâng cao hiệu quả công tác. Trên từng cương vị và vị trí công tác khác nhau, đội ngũ cán bộ nữ, công nhân, viên chức, lao động ở các cấp trong ngành đều xác định nhiệm vụ của mình trong mọi lĩnh vực, phấn đấu thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc công việc được giao với trách nhiệm cao.
Đ.c Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Trong đó, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã giúp nữ công nhân, viên chức, lao động thực hiện hài hòa 2 chức năng là người lao động, người vợ, người mẹ trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Trong năm qua, đã có trên 100 sáng kiến, gần 20 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ do nữ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động chủ trì được ứng dụng vào thực tế. Đáng chú ý, có những đề tài mang lại hiệu quả kinh tế hàng tỉ đồng, những kết quả trong sáng kiến và nghiên cứu khoa học của chị em đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và phục vụ giảng dạy trong các nhà trường, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Kết quả năm 2022, có trên 95% nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các đơn vị đạt danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
5 nội dung trọng tâm
Dù đạt được những kết quả đáng kích lệ, tuy nhiên từ thực tiễn triển khai phong trào chưa thực sự được triển khai đều khắp ở các đơn vị trong ngành chưa tạo được động lực và khơi dậy được hết tài năng, trí tuệ của toàn thể lực lượng nữ trong ngành.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới diễn biến khó lường, kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong xu thế toàn cầu hóa; kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn, liên kết kinh tế khu vực với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được đẩy mạnh, kinh tế trong nước cơ bản ổn định nhưng sức cạnh tranh còn thấp, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao
Để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao tại mỗi cơ quan, đơn vị và của toàn ngành Công Thương, thiết thực hưởng ứng các phong trào đua nhân dịp 75 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc, với mục tiêu lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và những năm tiếp theo với những nội dung cụ thể.
Một là, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và Chỉ thị số 03/TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cần cụ thể hóa mục tiêu nội dung, tiêu chuẩn, tên gọi các thi đua cho phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hai là, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, không ngừng củng cố, kiện toàn Ban Nữ công các cấp để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công, đặc biệt là triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động.
Ba là, các cấp công đoàn cần tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ và trẻ em. Phát hiện và giới thiệu cán bộ nữ công, cán bộ công đoàn và nữ công nhân, viên chức, lao động xuất sắc trong phong trào để giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tham gia vào các vị trí lãnh đạo chính quyền, đảng, đoàn thể.
Bốn là, tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết số 6b/NQ BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng liên đoàn, phấn đấu đạt 90% trở lên nữ công nhân, viên chức, lao động khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 40% trở lên nữ công nhân, viên chức, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư đăng ký tham gia, thực hiện phong trào thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Biểu dương khen thưởng kịp thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào.
Năm là, vận động nữ công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề, ý thức trách nhiệm trong công tác, ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác.
Lãnh đạo CĐCTVN trao cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Tại Hội nghị, ông Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương cho biết, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà là một trong những phong trào có tính đặc thù riêng đối với phụ nữ. Những năm qua, phong trào này được Công đoàn ngành Công Thương và các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Đ.c Phan Văn Bản - Chủ tịch CĐCTVN và đ.c Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Đ.c Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐCTVN  trao cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
“Nhân dịp hội nghị ngày hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc các đơn vị trong hệ thống Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng tại hội nghị ngày hôm nay, những tập thể, cá nhân này sẽ là những hạt nhân lan tỏa cho phong trào trong thời gian tiếp theo” - ông Phan Văn Bản nhấn mạnh.
Lan Trang