banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh
Cập nhật lúc 11:30 ngày 01/06/2021
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình thương yêu, sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho sự nghiệp trồng người “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, Vì lợi ích 100 năm trồng người”. Chính vì vậy bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, gia đình và của cả xã hội.
Nhận thức tầm quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành cần quan tâm thực hiện tốt công tác này, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em là con ĐVCĐ-NLĐ của đơn vị mình; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nắm bắt tình hình con người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh để có chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; triển khai nhiều hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2021 trong điều kiện phù hợp đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch covid 19 và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục trẻ em là công việc thường xuyên và liên tục, toàn diện và lâu dài. Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống, lớn lên lành mạnh, an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã từng khẳng định: Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững.
Hãy để trẻ em được hưởng thụ quyền lợi chính đáng và có điều kiện để vươn tới ước mơ cao đẹp.
* Khẩu hiệu tuyên truyền tuyên truyền trong Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2021 (từ ngày 1/6- 30/6/2021):
1. Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.
2. Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.
3. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em.
4. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.
5. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
6. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
7. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi
hành vi xâm hại trẻ em.
8. Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng. 
9. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
10. Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.
Liên Hương