Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Công Thương Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Công đoàn Công Thương Việt Nam
Số hiệu văn bản 94/QĐ-CĐCT Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Ngày ban hành 31/03/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy