Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn
Số hiệu văn bản 57/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 13/02/2020
Ngày ban hành 13/02/2020 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc