banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Phát động Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
Cập nhật lúc 03:27 ngày 14/11/2023
Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, bắt đầu từ ngày 13/11/2023.
Cuộc thi là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.
Cuộc thi cung cấp thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Ban Tổ chức mong muốn qua Cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đối số toàn hệ thống.
Đối tượng dự thi rộng khắp
Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài (sau đây gọi là người dự thi).
Người dự thi sẽ tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 7/8/2023
Nội dung Cuộc thi
Cuộc thi được tổ chức trong 02 giai đoạn:
Giai đoạn 1: “GỬI NIỀM TIN”
Người dự thi sẽ thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: https://congdoanvietnam.org).
Thời gian diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13/11 đến ngày 04/12/2023), tương ứng với 3 đợt thi, mỗi đợt, người dự thi được tham gia 02 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu 1 điểm) và 01 câu hỏi tự luận (5 điểm). Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có từ 02 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.
Người đoạt giải là người có điểm cao nhất trong 01 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba).
Giải Đặc biệt giai đoạn 01 được trao cho người có nhiều giải tuần cao nhất.
Nếu người dự thi tham gia thi 02 lần/01 tuần thì chỉ tính điểm 01 lần có điểm cao nhất. Trong trường hợp bằng điểm nhau thì xét trên kết quả câu hỏi tự luận có số điểm cao nhất.
Giai đoạn 2: “TRAO KỲ VỌNG”
Tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang mạng xã hội (Facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #DH13CĐVN#niemtin&kyvong.
Thời gian diễn ra trong 02 tuần, bắt đầu từ ngày 26/11 đến ngày 10/12/2023.
Căn cứ các tác phẩm dự thi được gửi về Tổng Liên đoàn, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng các tác phẩm và trao giải cho các tác phẩm có nhiều tương tác và có chất lượng hình thức, nội dung tốt nhất.
Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể là các đơn vị công đoàn (công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở) tích cực triển khai hưởng ứng Cuộc thi.
Ban Tổ chức dự kiến trao giải cả 02 đợt vào cuối tháng 12/2023. Tổng giá trị giải thưởng: 154 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
Giải thưởng giai đoạn 1:
+ Giải thưởng phần trắc nghiệm
3 giải Nhất, mỗi giải 2 triệu đồng.
16 giải Nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng.
30 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.
+ Giải Tự luận và giải Đặc biệt
3 giải Tự luận, mỗi giải 3 triệu đồng
1 giải Đặc biệt, phần thưởng 5 triệu đồng
Giải thưởng giai đoạn 2:
1 giải Nhất, phần thưởng 5 triệu đồng
5 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng
10 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng
15 giải Khuyến khích (Chuyên đề), mỗi giải 1 triệu đồng
Giải Tập thể: Căn cứ kết quả thống kê trên phần mềm dự thi và nền tảng mạng xã hội, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao 5 giải Tập thể, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Công văn 562/CĐCT-TGNC ngày 13/11/2023 về việc Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng", đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong Ngành tham gia hưởng ứng. Xem chi tiết công văn tại đây. 

(Nguồn: congdoan.vn)