banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 11:16 ngày 09/11/2023
Chiều 8.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị được tổ chức trực tiếp (tại điểm cầu trung tâm - trụ sở Tổng LĐLĐVN tại Hà Nội) và trực tuyến tại 62 LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn Cao su Việt Nam.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị; cùng điều hành hội nghị có bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Xuân Hùng - Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, dự kiến Đại hội sẽ diễn ra từ 1 - 3.12.2023. Hiện nay, các cấp công đoàn đã và đang khẩn trương, gấp rút hoàn thiện mọi công việc. Trong đó, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch số 368/KH-TLĐ, ngày 18.10.2023 của Tổng LĐLĐVN về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; có công văn gửi các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ bộ, ban, ngành phối hợp với tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền theo Hướng dẫn số 117/HD-BTGTW ngày 2.10.2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
“Công tác tuyên truyền là lĩnh vực rất quan trọng trước, trong và sau đại hội, do đó các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ biết rõ về sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn - đó là Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Để làm tốt công tác tuyên truyền, các đơn vị trực thuộc phải bám sát Kế hoạch của Tổng LĐLĐVN; báo cáo lãnh đạo địa phương, bộ, ban ngành chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền bằng cách hình thức như treo pano, băngrôn, khẩu hiệu ở trụ sở các cơ quan, đơn vị, đường phố…
Ngoài hệ thống báo chí của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành tích cực làm việc với hệ thống báo chí của tỉnh, thành, ngành để tuyên truyền về kết quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, câu chuyện của người lao động… để từng ngành, từng địa phương thấy được những đóng góp to lớn của Công đoàn. Tích cực sử dụng biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu hướng dẫn.
Đặc biệt, lần đầu tiên, trước Đại hội, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề nhằm phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… Sẽ có 10 diễn đàn được Tổng LĐLĐVN tổ chức.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cũng hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…
Theo Kế hoạch số 368/KH-TLĐ, sẽ có 7 nội dung chính tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2023 - 2028.
Trong đó có nội dung quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất là 5 năm vừa qua; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2018 – 2023 và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN triển khai Nghị quyết; kết quả đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị.
Kết quả chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Quá trình triển khai và kết quả lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong đó tập trung vào các nội dung: Báo cáo chính trị; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước.
Các chương trình, hoạt động, phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…
Chương trình, diễn biến, kết quả Đại hội và các hoạt động bên lề; Nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028…
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 556/HD-CĐCT, ngày 08/11/2023 về truyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Xem chi tiết và tải văn bản tại đây. 
Hà Anh - Hải Nguyễn (nguồn: laodong.vn)