banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cập nhật lúc 10:26 ngày 03/07/2023
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 14 (khoá XII) đâ  kết thúc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 14 (khóa XII)
Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - lưu ý, từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc phải triển khai rất lớn đặt trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn có nhiều khó khăn, đề nghị các đại biểu tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp ở đơn vị, địa phương, cụm phụ trách đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 179 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.
Trước mắt tập trung hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đại hội điểm các tỉnh, ngành, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành, ngành, trong đó cần quan tâm các nội dung về văn kiện trình tại đại hội; công tác nhân sự; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.
Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu góp ý một cách nghiêm túc, có chất lượng các văn bản quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: Báo cáo chính trị, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)… Sau đại hội khẩn trương xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết và quyết liệt triển khai đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào thực tiễn.
Các cấp công đoàn cũng cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ban chỉ đạo, chủ tịch công đoàn các tỉnh, ngành tập trung phát triển đoàn viên với các giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất hướng tới mục tiêu cả nước có 12 triệu đoàn viên vào cuối năm 2023.
Cùng với đó chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là tại thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp Tết, cuối năm; tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, lo lắng của người lao động nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục còn khó khăn.
Các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm thực hiện của các cấp công đoàn, nhất là vấn đề về tài chính ở công đoàn cơ sở; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào hoạt động công đoàn; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công đoàn.
Hội nghị đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kì 2018 - 2023, gồm: Bà Trần Thị Kim Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh; ông Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên; ông Hà Duy Trung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định.
Tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình góp ý vào các nội dung trình hội nghị. Qua 2 ngày làm việc, đã có 136 lượt ý kiến phát biểu tại thảo luận tổ và 2 ý kiến phát biểu tại hội trường. Theo đánh giá của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, qua phát biểu, hầu hết các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo văn bản của Đoàn Chủ tịch trình Ban Chấp hành, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề trong các tờ trình, báo cáo.
Quế Chi (nguồn: laodong.vn)