banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Thực hiện 41.697 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn VN
Cập nhật lúc 10:50 ngày 30/06/2023
Chiều 28.6, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN lần thứ 20 (khoá XII). Ông Tạ Văn Đồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị
Theo dự thảo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng UBKT Tổng LĐLĐVN đã tiếp 9 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 71 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, ban hành 37 công văn chuyển đơn đến LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, nhận 10 văn bản phúc đáp của các đơn vị.
Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung phản ánh về việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động; tố cáo, phản ánh về vi phạm trong công tác quản lí, sử dụng lao động; một số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sai phạm của người sử dụng lao động vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...
6 tháng đầu năm 2023, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được 41.697 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó 33.304 cuộc kiểm tra cùng cấp, 8.393 cuộc kiểm tra cấp dưới.
Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 để trình Hội nghị Ban Chấp hành sắp tới. Hội nghị còn trao đổi một số vấn đề qua công tác kiểm tra ở công đoàn cơ sở và thực trạng, tình hình quản lí về tài chính, tài sản cũng như chấp hành các chỉ thị, nghị quyết đối với công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên ở một số đơn vị.
Quế Chi (nguồn: laodong.vn)