banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
CĐCT Thanh Hóa kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn
Cập nhật lúc 04:33 ngày 21/11/2023
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành công đoàn ngành Công thương Thanh Hóa và Chương trình công tác kiểm tra năm 2023; vừa qua, Ban Thường vụ công đoàn ngành Công thương Thanh Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí Thường trực, Chủ nhiệm UBKT, ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn ngành Công thương khóa IV(nhiệm kỳ 2023-2028) tiến hành thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2022 và  10  tháng đầu năm 2023 tại Công đoàn Công ty CP in Đại Vĩnh Xuân.
Theo đó, đoàn kiểm tra tập trung chủ yếu kiểm tra các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên; công tác quản lý thu – chi tài chính công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định về bảo hộ lao động, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy.Đặc biệt là kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; đăng ký và xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ...
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ  và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại Công đoàn Công ty CP in Đại Vĩnh Xuân
Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn Công ty CP in Đại Vĩnh Xuân đã bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động; chương trình công tác; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên phát động; phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động; hội nghị đói thoại; thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các CĐCS quan tâm triển khai kịp thời; Công tác thu – chi, quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn được cơ sở quan tâm thực hiện, tài chính được công khai, minh bạch, sử dụng quỹ đúng quy định; xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán gửi lên Công đoàn cấp trên đảm bảo thời gian, đúng theo quy định. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn Công ty vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục như: Chế độ sinh hoạt công đoàn chưa thường xuyên, chưa có sự đổi mới về hình thức hoạt động; việc triển khai một số chương trình, kế hoạch do công đoàn cấp trên phát động chưa hiệu quả; công tác tuyên tuyền về hoạt động công đoàn trên các kênh thông tin đại chúng (Website, Facebook, Zalo…) chưa kịp thời; công tác thiết lập sổ sách, chứng từ, quy chế chi tiêu công đoàn chưa được chặt chẽ,...
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương đánh giá cao và biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Đồng thời, phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế công đoàn Công ty cần khắc phục; đồng chí đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn CĐCS; Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đối với đoàn viên công đoàn và người lao động; duy trì nghiêm túc chế độ tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên CNVCLĐ kịp thời, đúng pháp luật.Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030 và đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phạm Ngọc Điệp