banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 09:00 ngày 02/12/2023
Sáng ngày 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Tham dự Đại hội có gần 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, hôm nay, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII tổ chức phiên làm việc thứ nhất.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý, cùng 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.
Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/12/2023, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày báo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.
“Trong những ngày này, hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình, quy chế Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhấn mạnh.
Thực hiện chương trình Đại hội, trên tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam...
Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Hiện nay Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn có 171 ủy viên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có 25 ủy viên, Thường trực Đoàn Chủ tịch có 6 đồng chí.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đề ra các chủ trương đúng, phù hợp, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, hoàn thành và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thể hiện quyết tâm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vững vàng, bản lĩnh giải quyết những vấn đề khó, lớn của nhiệm vụ thường xuyên và mới phát sinh với quyết tâm chính trị cao. Hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn được nâng cao, được đoàn viên, người lao động và xã hội ghi nhận.
Mặc dù vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Những hạn chế, khuyết điểm trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do năng lực nghiên cứu, dự báo trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm phát huy trí tuệ, thế mạnh, khích lệ sự đóng góp của từng ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là khối không chuyên trách; một số ủy viên Ban Chấp hành chưa tích cực, tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất cũng như học tập, tích lũy kinh nghiệm trong công tác, chưa làm tốt vai trò nêu gương, là hạt nhân quy tụ, đoàn kết tập thể.
Bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, diễn biến phức tạp trên diện rộng, ảnh hưởng đến số đông đoàn viên, người lao động trong thời gian dài, là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết: Sau khi có kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ban hành kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo các cấp Công đoàn đánh giá tổng kết thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng báo cáo kết quả thi hành Điều lệ và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 11 (khóa XII).
Dự thảo Điều lệ đã nhận được hơn 1 triệu lượt ý kiến tham gia, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thảo luận cho ý kiến tại 5 hội nghị chuyên đề, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho ý kiến tại 8 kỳ họp, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận và cho ý kiến trong 5 kỳ họp liên tiếp, trước khi hoàn chỉnh trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) kỳ này được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu công phu, bài bản, lấy ý kiến rộng khắp, được cán bộ, đoàn viên cả nước thảo luận dân chủ, tập trung, sôi nổi từ đại hội công đoàn cấp cơ sở trở lên, được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các học viện, viện nghiên cứu lý luận trung ương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, những ý kiến tham gia chất lượng, sâu sắc, có cơ sở lý luận, khoa học, pháp lý và cơ sở thực tiễn đã được nghiên cứu, tiếp thu và biên tập thành bản Điều lệ trình tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
(Nguồn: laodongthudo.vn)