banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo Tổng kết năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo Tổng kết năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023
Số hiệu văn bản 420/BC-CĐCT Ngày có hiệu lực 14/11/2022
Ngày ban hành 14/11/2022 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy