banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Chương trình "Tết Sum vầy" (2014-2023)
Tải file Download 
Mô tả Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Chương trình "Tết Sum vầy" (2014-2023)
Số hiệu văn bản 606/CĐCT-CSPL&QHLĐ Ngày có hiệu lực 15/12/2023
Ngày ban hành 15/12/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc