banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Tải file Download  Xem online
Mô tả Theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Số hiệu văn bản 8019/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực 27/11/2023
Ngày ban hành 27/11/2023 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Xuân Hùng